bg

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2568

เปิดระบบ วันที่ 28 ต.ค. 2567 เวลา 09.00 น.

0
วัน
0
ชั่วโมง
0
นาที
0
วินาที
banner
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-126-5111 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว